BETEENDERÅDGIVNING

Hur går ett besök till?

Hur går ett besök till?

I största möjliga mån sker hembesök för att få en så bra bild av djuret som möjligt! Går detta inte av någon anledning hittar vi en annan lösning!

Vid enklare problem eller som en start vid djur som är mycket rädda vid besök kan vi börja med en telefonrådgivning. 


Bokning: Skicka ett e-mail eller meddelande till mig och skriv info om dig, ditt djur och kortfattat vad ni vill ha hjälp med. Ange också vilka tider som kan passa dig för ett första besök/rådgivning. Jag återkopplar till dig inom 2 vardagar.


Vid första besöket går vi igenom hur djurets vardag ser ut, hur relationer fungerar, djurets bakgrund, eventuella problem m.m. Utifrån detta diskuterar vi fram en orsak till eventuella problem eller saker att jobba på och en plan för förbättring.

Efter besöket får ni en kort skriftlig sammanfattning av vad vi pratat om.


1-2 veckor efter besöket gör vi en telefonuppföljning. Vid behov bokar vi ett återbesök.

info@hallandsetologen.se